เกี่ยวกับเรา

ฮง.ฮง.สปริง

 นโยบาย  วิสัยทัศน์และเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจ

จุดมุ่งหมายของเรา

          ฮง.ฮง.สปริง มีจุดมุ่งหมายหลักในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปริงของเรา คือ  พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มาพร้อมกับราคาที่ ไม่แพง เนื่องด้วย เศรษฐกิจ ปัจจุบัน

 

เจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ

ฮง.ฮง.สปริง มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจ 2 ประการ สำคัญ คือ

1  ให้คำปรึกษาและแนะนำ ในเรื่องสปริงทุกด้าน

2  เน้น ส่งมอบงาน ลดต้นทุน งานได้คุณภาพ ในราคาที่พึงพอใจ